นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่ให้ความสนใจใน Procurement Flow (“ ProcurementFlow.com”,“ เรา” หรือ“ เรา”) เว็บไซต์ของเราที่ www.procurementflow.com (“ ไซต์”) และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้แอปพลิเคชันมือถือ (รวมถึงอปพลิเคชันแท็บเล็ต) และบริการอื่น ๆ ที่เราจัดหาให้และลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะปรากฏขึ้นและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดกับบุคคลแม้ว่าจะมาจาก วิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าเช่นอีเมลหรือโทรศัพท์ (รวมกับไซต์ "บริการ" ของเรา) ดำเนินการโดย Procurement Flow OÜ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ นโยบาย”) อธิบายถึงขอมูลที่เรารวบรวมบนหรือผ่านบริการวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโดยการซื้อหรือใช้บริการแสดงว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

นโยบายนี้รวมอยู่ในและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Procurement Flow คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Procurement Flow

1 คำจำกัดความ

2 ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับบริการ

เรารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆจากหรือผ่านบริการ ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Procurement Flow ส่วนใหญ่เป็นการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงื่อนไขการให้บริการ และการประมวลผลนั้นดำเนินการตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Procurement Flow ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ“ เราใช้ข้อมูลที่รารวบรวมอย่างไร” ของนโยบายนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของคุณโดยขอตามความเหมาะสม

ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มา. เมื่อคุณใช้บริการในฐานะผู้ใช้หรือในฐานะผู้เยี่ยมชมคุณสามารถให้และเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อที่อยู่อีเมลที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือวามชอบเมื่อข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธีในบริการ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีใช้บริการโพสต์ข้อมูลลูกค้าโต้ตอบกับผู้ใช้บริการรายอื่นผ่านความสามารถในการสื่อสารหรือการส่งข้อความหรือส่งคำขอที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

ข้อมูลที่รวบรวมโดยลูกค้า. ลูกค้าหรือผู้ใช้อาจจัดเก็บหรืออัปโหลดลงในข้อมูลไคลเอนต์บริการ Procurement Flow ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบุคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นโฮสต์เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้ลูกค้าและบุคคลที่สามทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในหรือผ่านบริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลูกค้า

ข้อมูล "รวบรวมโดยอัตโนมัติ". เมื่อผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมใช้บริการเราอาจบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมโดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆรวมถึงคุกกี้ "เคลียร์ gifs" หรือ "เว็บบีคอน" ข้อมูลที่ "รวบรวมโดยอัตโนมัติ" นี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP หรือที่อยู่อุปกรณ์หรือ ID อื่น ๆ เว็บเบราว์เซอร์และ / หรือประเภทอุปกรณ์หน้าเว็บหรือไซต์ที่เยี่ยมชมก่อนหรือหลังการใช้บริการหน้าเว็บหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเข้าชม หรือโต้ตอบกับบริการและวันที่และเวลาของการเยี่ยมชมารเข้าถึงหรือการใช้บริการ นอกจากนี้เรายังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้กับข้อความอีเมลเช่นผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เปิดขึ้นคลิกหรือส่งต่อข้อความ ข้อมูลนี้รวบรวมจากผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

บริการแบบบูรณาการ. คุณอาจได้รับตัวเลือกในการเข้าถึงหรือลงทะเบียนสำหรับบริการผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับบริการบางอย่างที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม (แต่ละบริการคือ“ บริการแบบรวม”) เช่นผ่านการใช้บัญชี Google ของคุณหรือ มิฉะนั้นจะมีตัวเลือกในการอนุญาตให้บริการรวมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ แก่เรา การอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับบริการแบบบูรณาการแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงและจัดเก็บชื่อที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดเพศเมืองปัจจุบัน URL ของรูปโปรไฟล์และข้อมูลอื่น ๆ ที่บริการแบบบูรณาการให้บริการแก่เรา และใช้และเปิดเผยตามนโยบายนี้ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในแต่ละบริการรวมเพื่อทำความเข้าใจว่า Integrated Service ให้ข้อมูลใดแก่เราและทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการรวมแต่ละรายการอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการและเื่อมต่อกับบริการของเรา

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ. เราอาจได้รับข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามและแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการเช่นพันธมิตรผู้โฆษณาหน่วยงานจัดอันดับเครดิตและบริการแบบบูรณาการ หากเรารวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งอื่นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านบริการเราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

3 เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมในรูปแบบต่างๆในการให้บริการและดำเนินธุรกิจของเรารวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

การดำเนินงาน

เราใช้ข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลลูกค้าเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงและจัดหาคุณลักษณะทั้งหมดของบริการเพื่อให้บริการและข้อมูลที่คุณร้องขอเพื่อตอบกลับความคิดเห็นและคำถามและเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้บริการ เราประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามคำแนะนำที่กำหนดโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุง

เราใช้ข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและความชอบของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ของเราเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ หากวัตถุประสงค์นี้ต้องใช้ Procurement Flow เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้าข้อมูลจะถูกใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือแบบรวมเท่านั้น

คมนาคม

เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชมหรือของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ - นอกเหนือจากข้อมูลลูกค้า - เพื่อติดต่อผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ (i) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบเช่นการบริการลูกค้าเพื่อจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ์ในการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือปัญหาการหมิ่นประมาทที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่พสต์บนบริการหรือ (ii) พร้อมข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรโมชั่นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอและโดยบุคคลภายนอกที่เราทำงานด้วย คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารส่งเสริมการขายใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้“ ทางเลือกของคุณ”

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมบนบริการผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อ: (i) ปรับแต่งบริการของเราเช่นการจดจำข้อมูลของผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำในระหว่าง เยี่ยมชมหรือเยี่ยมชมครั้งต่อไป; (ii) จัดหาโฆษณาเนื้อหาและข้อมูลที่กำหนดเอง (iii) ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริการและกิจกรรมทางการตลาดของบุคคลที่สาม (iv) ตรวจสอบเมตริกการใช้งานไซต์โดยรวมเช่นจำนวนผู้เข้าชมและหน้าที่ดูทั้งหมด และ (v) ติดตามรายการการส่งและสถานะของคุณในโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ บนบริการ

การวิเคราะห์

เราใช้ Google Analytics เพื่อวัดและประเมินการเข้าถึงและการเข้าชมบนพื้นที่สาธารณะของไซต์และสร้างรายงานการนำทางของผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลไซต์ของเรา Google ดำเนินการโดยอิสระจากเราและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองซึ่งเราขอแนะนำให้คุณอ่าน Google อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน Google Analytics เพื่อประเมินกิจกรรมของผู้ใชและผู้เยี่ยมชมบนไซต์ของเรา

เราใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลทางเทคนิคที่รวบรวมโดยการใช้ Google Analytics ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคดูแลไซต์และระบุความต้องการของผู้เยี่ยมชมเท่านั้น แต่ในกรณีนี้ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เราไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ ในการระบุผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้

4 เราเปิดเผยข้อมูลถึงใคร

ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลูกค้าที่เรารวบรวมหรือจัดเก็บในบริการแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เยี่ยมชมผู้ใช้หรือลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามหากคุณยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวรวมทั้งในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ไม่ถูก จำกัด

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณสมัครใจเลือกที่จะรวมไว้ในพื้นที่สาธารณของบริการเช่นหน้าโปรไฟล์สาธารณะจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้

ผู้ให้บริการ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการเว็บไซต์การพัฒนาแอปพลิเคชันโฮสติ้งการบำรุงรักษาและบริการอื่น ๆ สำหรับเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลไคลเอ็นต์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการเหล่านั้นสำหรับเรา เรา จำกัด ข้อมูลที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการเหล่านี้ซึ่งมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้และสัญญาของเรากับพวกเขากำหนดให้พวกเขารักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

เราอาจจัดทำข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติรวมหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึง (i) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานต่างๆ (ii) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการตลาด หรือ (iii) เพื่อช่วยฝ่ายดังกล่าวในการทำความเข้าใจความสนใจนิสัยและรูปแบบการใช้งานของลูกค้าผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมสำหรับโปรแกมเนื้อหาบริการและ / หรือฟังก์ชันบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการ

การบังคับใช้กฎหมายกระบวนการทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรือข้อมูลอื่น ๆ หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาลที่มีผลบังคับใช้บนใบหน้าหมายศาลหรือหมายศาลหรือหมายศาลอื่น ๆ ของรัฐบาล หรือร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเหมาะสมหรือจำเป็นเพื่อ (i) ใช้มาตรการป้องกันความรับผิด (ii) ปกป้องตัวเราเองหรือผู้อื่นจากการใช้งานหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย , (iii) ตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาของบุคคลที่สาม (iv) ปกป้องความปลอภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการหรือ (v) ปกป้องทรัพย์สินของเราหรือกฎหมายอื่น ๆ สิทธิ์บังคับใช้สัญญาของเราหรือปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น

การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยและโอนไปยังผู้ซื้อผู้สืบทอดหรือผู้รับโอนสิทธิโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการการจัดหาเงินทุนการขายทรัพย์สินหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันตลอดจนในกรณีที่มี การล้มละลายการล้มละลายหรือการพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งข้อมูลจะถูกโอนไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจของเราและเฉพาะในกรณีที่ผู้รับข้อมูลผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนัวที่มีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมาก

ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกโอนทางร่างกายหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดหรือผู้รับมอบหมายโดยเป็นส่วนหนึ่งของการวบรวมกิจการการจัดหาเงินทุนการขายทรัพย์สินหรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งในกรณีที่มีการล้มละลายการล้มละลายหรือการพิทักษ์ทรัพย์ใน ข้อมูลใดถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจของเราเพื่อจุดประสงค์เดียวในการดำเนินการบริการต่อไปและเฉพาะในกรณีที่ผู้รับข้อมูลลูกค้าปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับสิ่งนี้อย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัว

5 ทางเลือกของคุณ

การเข้าถึงการแก้ไขการลบ

เราเคารพในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจได้รับอย่างสมเหตุสมผลผ่านการใช้บริการของคุณ หากคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณหรือเพื่อขอให้เราลบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบริการรวมคุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ใน "วิธีการติดต่อเรา" มาตรา. ตามคำขอของคุณเราจะมีการอ้างอิงถึงคุณที่ลบหรือบล็อกในฐานข้อมูลของเรา

คุณสามารถอัปเดตแก้ไขหรือลบข้อมูลบัญชีและค่ากำหนดของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณบนบริการ โปรดทราบว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะปรากฏในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเราอาจเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเพื่อสำรองจัดเก็บการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิดการวิเคราห์ความพึงพอใจในภาระหน้าที่ทางกฎหมายหรือ โดยที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องในการทำเช่นนั้น

คุณอาจปฏิเสธที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเราซึ่งในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถให้คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของบริการแก่คุณได้

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อโดยอาศัยเหตุผลที่ถูกต้องยกเว้นหากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเป็นอย่างอื่น

ข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลูกค้า ในกรณีนี้การจัดการข้อมูลลูกค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเองและการร้องขอการเข้าถึงการแก้ไขหรือการลบใด ๆ ควรส่งไปยังลูกค้าที่รับผิดชอบในการอัปโหลดและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไปยังบริการ

ข้อมูลการนำทาง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลการนำทางเกี่ยวับการเยี่ยมชมไซต์ของคุณโดย Google Analytics ได้โดยใช้ คุณลักษณะการเลือกไม่ใช้ Google Analytics.

การเลือกไม่รับการสื่อสารเชิงพาณิชย์

หากคุณได้รับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราคุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลหรือโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ในส่วน“ วิธีการติดต่อเรา”

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลเชิงพาณิชย์จากเราหรือแก้ไขลักษณะรือความถี่ของการสื่อสารส่งเสริมการขายที่คุณได้รับจากเราเราอาจใช้เวลาถึงสิบ (10) วันทำการในการดำเนินการตามคำขอของคุณ นอกจากนี้แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อความเชิงพาณิชย์จากเราคุณจะยังคงได้รับข้อความการดูแลระบบจากเราเกี่ยวกับบริการนี้

ขั้นตอนการจัดซื้อไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของลูกค้าหรือบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจดำเนินการในนามของลูกค้า บุคคลที่แสวงหาการเข้าถึงหรือผู้ที่ต้องการแก้ไขแก้ไขลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือถอนความยินยอมสำหรับการติดต่อเพิ่มเติมควรส่งคำถามของตนไปยังลูกค้าหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หากลูกค้าร้องขอ Procurement Flow เพื่อลบข้อมูลเราจะตอบกลับคำขอภายในสามสิบ (30) วัน เราจะลบแก้ไขหรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราจัดเก็บก็ต่อเมื่อเราได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการดังกล่าวจากลูกค้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเว้นแต่เราจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราในการดำเนินคดี คำขอใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าควรได้รับการจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีการติดต่อเรา" และรวมข้อมูลที่เพียงพอสำหรับขั้นตอนการจัดซื้อเพื่อระบุตัวลูกค้าหรือลูกค้าหรือบุคคลที่สามและข้อมูลที่จะลบหรือแก้ไข

6 บริการของบุคคลที่สาม

บริการนี้อาจมีคุณลักษณะหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามจะให้โดยตรงกับผู้ให้บริการดังกล่าวและอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการเหล่านั้ที่ควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแม้ว่าจะเข้าถึงผ่านบริการ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยและนโยบายของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมโยงหรือการเข้าถึงผ่านบริการ เราขอแนะนำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลที่สามก่อนที่จะให้ข้อมูลแก่พวกเขา

7 การโฆษณาตามความสนใจ

การโฆษณาตามความสนใจคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันและในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเพื่อทำนายความชอบหรือความสนใจของแต่ละบุคลและเพื่อส่งมอบให้กับบุคคลนั้นหรือคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตการโฆษณาตามความต้องการหรือ ความสนใจที่สรุปได้จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นที่อาจมีโปรไฟล์คล้ายกันหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกัน

เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกหลายรายเพื่อพยายามทำความเข้าใจโปรไฟล์ของบุคคลที่น่าจะสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Procurement Flow มากที่สุดเพื่อให้เราสามารถส่งอีเมลส่งเสริมการขายหรือให้บริการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์และ แอพมือถือของเอนทิตีอื่น ๆ

บุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึง: (ก) เครือข่ายโฆษณาซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของบุคคลเมื่อบุคคลนั้นดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาของตน (2) พันธมิตรการระบุแหล่งที่มาซึ่งวัดประสิทธิภาพของโฆษณาบางรายการ และ (3) พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวบรวมข้อมูลเมื่อบุคคลดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาของตน

ด้วยความร่วมมือกับบุคคลที่สามเหล่านี้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและข้ามแพลตฟอร์มต่างๆเมื่อพวกเขาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้หรือโต้ตอบกับพวกเขา บุคคลอาจส่งข้อมูลโดยตรงบนเว็บไซต์ของเราหรือบนแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือโดยการโต้ตอบกับเราโฆษณาของเราหรืออีเมลที่พวกเาได้รับจากเราหรือจากบุคคลที่สาม เราอาจใช้เครื่องมือพิเศษที่มักใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เช่นคุกกี้บีคอนพิกเซลแท็กรหัสโฆษณาบนมือถือแฟลชคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เราอาจเข้าถึงฐานข้อมูลที่รวบรวมโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ข้อมูลที่เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ว่าบุคคลนั้นซื้อสินค้าอะไรโฆษณาหรือเนื้อหาใดที่บุคคลนั้นเห็นโฆษณาหรือลิงก์ที่บุคคลนั้นคลิกและการดำเนินการอื่น ๆ ที่บุคคลนั้นทำในไซต์ของเราหรือเพื่อตอบสนองต่อ อีเมลหรือเมื่อเยี่ยมชมหรือใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

เราหรือบุคคลที่สาที่เราทำงานอยู่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าผู้เยี่ยมชมไซต์และอื่น ๆ เราหรือบุคคลที่สามเหล่านี้ทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ : เพื่อจดจำผู้เยี่ยมชมใหม่หรืออดีตของไซต์ของเรา เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีประโยชน์และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น - ตัวอย่างเช่นหากเราทราบว่าคุณกำลังแสดงโฆษณาใดเราสามารถพยายามที่จะไม่แสดงโฆษณาเดิมซ้ำ ๆ เพื่อระบุผู้เข้าชมในอุปกรณ์ช่องทางการขายเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและไซต์หรือเพื่อแสดงหรือส่งโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือกำหนดเป้าหมายและเนื้อหาที่กำหนดเองอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ความสนใจของบุคคลในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกับที่เรานำเสนอ

โฆษณาตามความสนใจของเราอาจแสดงให้คุณเห็นทางอีเมลหรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เราอาจให้บริการโษณาเหล่านี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือส่งการสื่อสารทางการค้าโดยตรงด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลที่สามเหล่านี้

ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาตามความสนใจโดยเครือข่ายโฆษณาที่อาจส่งถึงพวกเขาบนแพลตฟอร์มของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://www.aboutads.info/consumers; และ http://www.networkadvertising.org. คุณลักษณะเหล่านี้จะเลือกไม่ให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมกิจกรรมการโฆษณาตามความสนใจซึ่งเราหรือบุคคลที่สามมีส่วนร่วม

8 คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราอนุญาตให้บุคคลที่สามซึ่งเรามีข้อตกลงแยกต่างหากในการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึง (1) พัธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาของพวกเขาบนไซต์ และ (2) เครือข่ายโฆษณาซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณเมื่อคุณดูหรือโต้ตอบกับโฆษณาของพวกเขา

ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ในการคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจหรือความชอบของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายบนไซต์นี้และบนไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ

พันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายโฆษณาที่ให้บริการโฆษณาตามความสนใจบนบริการมีการ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับโปรไฟล์และอุปกรณ์ของคุณซึ่งจำเป็นต่อการแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจนำข้อมูลจำนวนเล็กน้อยนี้ไปใช้ซ้ำในไซต์หรือบริการอื่น ๆ

เราไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวคุณได้ทันที (เช่นที่อยู่อีเมล) กับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่นที่อยู่ IP หรือ MAC) เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมเทคโนโลยีที่บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณและแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ระกาศความเป็นส่วนตัวนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้เราไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

มีการใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้ในเว็บไซต์:

  1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง / จำเป็นอย่างยิง - คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่างๆเช่นการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีบริการคุกกี้ที่คุณขอจะไม่สามารถให้บริการได้
  2. คุกกี้ประสิทธิภาพ - คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์เช่นหน้าใดที่ผู้เยี่ยมชมไปบ่อยที่สุดและหากพวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บ
  3. คุกกี้การใช้งาน - คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่คุเลือก (เช่นชื่อผู้ใช้ภาษาหรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และมอบคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อให้บริการที่คุณขอเช่นการดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก
  4. คุกกี้โฆษณาและข้อความที่กำหนดเป้าหมายตามฤติกรรม - คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาและข้อความที่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อ จำกัด จำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาหรือข้อความตลอดจนช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาและการส่งข้อความ พวกเขาจำได้ว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์และมีการแชร์ข้อมูลนี้กับองค์กรอื่น ๆ เช่นผู้โฆษณาหรือผู้ให้บริการส่งข้อความ บ่อยครั้งที่คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณาจะเชื่อมโยงกับการทำงานของไซต์ที่องค์กรอื่นจัดเตรียมให้

ใช้คุกกี้ต่อไปนี้ในเว็บไซต์:

9 ผู้เยาว์และความเป็นส่วนตัวองเด็ก

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กเล็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 โดยเจตนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกคอง หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีโปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการไม่ว่าในเวลาใดหรือในลักษณะใดก็ตาม หากเราทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในบริการจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ตรวจสอบได้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนี้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและพบว่าบุตรหลานของคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับบัญชีในบริการแล้วคุณสามารถแจ้งเตือนเราได้ที่ info@procurementflow.com และขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กคนนั้นออกจากระบบของเรา

บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับผู้เยาว์และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการโพสต์เนื้อหาเพื่อแบ่งปันต่อสาธารณะหรือกับเพื่อน ๆ ในขอบเขตที่ผู้เยาว์โพสต์เนื้อหาดังกล่าวบนบริการผู้เยาว์มีสิทธิ์ที่จะลบหรือนำเนื้อหานี้ออกโดยใช้ตัวเลือกการลบหรือการนำออกตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีการติดต่อเรา" โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะนำเสนอความสามารถในการลบนี้ แต่การลบเนื้อหาอาจไม่ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นจะถูกลบอย่างสมบูรณ์หรือครอบคลุม

10 ความปลอดภัยของข้อมูล

เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ส่งถึงเราทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับ เรารักษาความปลอดภัยด้านการบริหารทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยบังเอิญหรือผิดกฎหมายการสูญเสียจากอุบัติเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้ในทางที่ผิดและรูปแบบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายในความครอบครองของเรา ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่นไฟร์วอลล์การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการควบคุมการเข้าถึงและการพิสูจน์ตัวตนอื่น ๆ เราใช้เทคโนโลยี SSL ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะและเรายังใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของชั้นแอปพลิเคชันเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราหรือจัดเก็บไว้ในบริการและคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง นอกจากนี้เรายังไม่สามารถรับปะกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึงเปิดเผยเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพทางเทคนิคหรือการจัดการใด ๆ ของเรา หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกบุกรุกโปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน "วิธีการติดต่อเรา"

หากเราทราบว่ามีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้

11 การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้ตราบเท่าที่บัญชีของผู้ใช้ยังใช้งานอยู่หรือเป็นอย่างอื่นในช่วงเวลาที่ จำกัด ตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รวบรวมไว้ในตอนแรกเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น . เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเราดังต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของบัญชีที่ปิดจะถูกลบภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ปิด
  • การสำรองข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน
  • ข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 7 ปีตามที่จัดเตรียมไว้ในขั้นตอนการจัดซื้อตามกฎหมายการบัญชีและภาษีอากรของเอสโตเนีย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางกฎหมายระหว่างไคลเอนต์และโฟลว์การจัดซื้อจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีตามข้อกำหนดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลา จำกัด ทั่วไปที่กำหนดไว้สำหรับการเรียกร้องทางแพ่งในส่วนทั่วไปของเอสโตเนียของประมวลกฎหมายแพ่ง

12 การตั้งค่า

แม้ว่าเราอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง แต่โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถยอมรับได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริการ นอกจากนี้เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้รายอื่นที่คุณอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลของคุณ นอกจากนี้แม้ว่าข้อมูลที่โพสต์บนบริการจะถูกลบออกไปบริการแคชและการเก็บถาวรอาจบันทึกข้อมูลนั้นไว้และผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอาจคัดลอกหรือจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ เราไม่สามารถและไม่รับประกันว่าข้อมูลที่คุณโพสต์หรือส่งไปยังบริการจะไม่ถูกดูโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

13 การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจถ่ายโอนประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านบริการในฐานข้อมูลส่วนกลางที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปอาจไม่มีกรอบการป้องกันข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศที่คุณอาจใช้บริการ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหภาพยุโรปเราจะปกป้องข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

14 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บริการนี้โฮสต์ในสหภาพยุโรป หากคุณเลือกใช้บริการจากสหรัฐอเมริกาหรือภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกซึ่งมีกฎหมายควบคุมการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจแตกต่างจากกฎหมายของสหภาพยุโรปโปรดทราบว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกภูมิภาคเหล่านั้นไปยังสหภาพยุโรปเพื่อ การจัดเก็บและการประมวลผล นอกจากนี้เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลการดำเนินการตามคำขอของคุณและดำเนินการบริการ โดยการให้ข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลบนหรือในบริการคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนการจัดเก็บและการประมวลผลดังกล่าว

15 ตัวควบคุมข้อมูลและตัวประมวลผลข้อมูล

Procurement Flow ไม่ได้เป็นเจ้าของควบคุมหรือชี้นำการใช้ข้อมูลไคลเอนต์ใด ๆ ที่จัดเก็บหรือประมวลผลโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ผ่านทางบริการ เฉพาะลูกค้าหรือผู้ใช้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงดึงข้อมูลและสั่งการใช้ข้อมูลไคลเอ็นต์ดังกล่าว ขั้นตอนการจัดซื้อส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าข้อมูลไคลเอนต์ใดถูกจัดเก็บหรือทำให้พร้อมใช้งานโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ในบริการและไม่ได้เข้าถึงข้อมูลไคลเอ็นต์ดังกล่าวโดยตรงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่ลูกค้าและข้อมูล ผู้ใช้

เนื่องจาก Procurement Flow ไม่ได้รวบรวมหรือกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลลูกค้าและเนื่องจากไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าววิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ขั้นตอนการจัดซื้อไม่ได้ทำหน้าที่ในความสามารถของผู้ควบคุมข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎระเบียบการปกป้อง้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“ Regulation EU 2016 / 679 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ GDPR”) และไม่มีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องภายใต้ GDPR ขั้นตอนการจัดซื้อควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ประมวลผลในนามของลูกค้าและผู้ใช้เท่านั้นสำหรับข้อมูลลูกค้าใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ GDPR ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขั้นตอนการจัดซื้อไม่ได้ทำให้ข้อมูลลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวข้องกับบริการถูกถ่ายโอนโดยอิสระหรือให้บุคคลที่สามเข้าถึงได้ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขั้นตอนการจัดซื้อไม่ได้ทำให้ข้อมูลลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บอยู่ในบริการที่เชื่อมต่อกับบริการถูกโอนโดยอิสระหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นผู้รับเหมาช่วงที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของการจัดหา ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการของ Procurement Flow ให้กับลูกค้า การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการหรือได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ลูกค้าหรือผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ข้อบังคับสำหรับข้อมูลไคลเอนต์ใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายความว่าฝ่ายดังกล่าวควบคุมลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและใช้งานตลอดจนการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูล.

Procurement Flow จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับเหมาช่วง) ตามดุลยพินิจของลูกค้าหรือผู้ใช้หรือ Procurement Flow ไม่รับผิดชอบต่อลักษณะที่ ลูกค้าหรือผู้ใช้รวบรวมจัดการการเปิดเผยแจกจ่ายหรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

16 การเปลี่ยนแปลและการปรับปรุงนโยบายนี้

โปรดกลับมาที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้ซึ่งเราอาจอัปเดตเป็นครั้งคราว หากเราแก้ไขนโยบายเราจะเผยแพร่ผ่านบริการและระบุวันที่ของการแก้ไขล่าสุดและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากที่นโยบายฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้แสดงว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายฉบับปัจจุบันแล้ว

17 วิธีติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราหากมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแนวทางปฏิบัติในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของเราหรือตัวเลือกการยินยอมของคุณทางอีเมลที่ support@procurementflow.com

อัปเดตล่าสุด: February 1, 2019

DeutschFrançaisItalianoEspañolPortuguêsčeština한국어PolskiالعربيةSlovenePortuguêsBahasa IndonesiaภาษาไทยEnglish